Twój koszyk

brak produktów

TPM dla każdego Operatora

Nagroda Shingo

Dostępność: brak

Opis książki

TPM dla każdego Operatora ułatwia zaangażowanie wszystkich pracowników przedsiębiorstwa w proces wdrożenia TPM. Totalne Utrzymanie Maszyn (ang. Total Productive Maintenance – TPM) to zbiór sprawdzonych technik i rozwiązań, których celem jest zoptymalizowanie efektywności maszyn i urządzeń wykorzystywanych w operacjach produkcyjnych. Operatorzy oraz inni pracownicy, w ramach codziennej obsługi urządzeń, zdobywają wiedzę i doświadczenie, które pozwalają im przewidywać i zapobiegać awariom oraz innym stratom związanym z funkcjonowaniem maszyn. Z tego względu to operatorzy maszyn stanowią pierwszą linię obrony przed nieplanowanymi przestojami urządzeń produkcyjnych. Jest to możliwe dzięki wykonywaniu regularnego czyszczenia oraz przeglądów. Bardzo istotne jest również zespołowe działania w ramach programu autonomicznego utrzymania ruchu (ang. Autonomous Maintenance), którego celem jest usuwanie problemów utrudniających optymalne wykorzystanie maszyn i urządzeń.
Niniejszy podręcznik zawiera sześć ilustrowanych rozdziałów, w których opisano czym jest TPM, a także, jakie korzyści przynosi przede wszystkim operatorom. Każdy z rozdziałów rozpoczyna się streszczeniem, a kończy podsumowaniem, ułatwiającym zapamiętanie kluczowych zagadnień oraz ich omówienie podczas szkoleń.

Rozdział 1 wprowadza do TPM i go definiuje. Podkreśla też szczególną rolę operatorów w zapobieganiu awariom urządzeń. Rozdział ten wprowadza cele i kluczowe strategie TPM, a także wyjaśnia, dlaczego TPM potrzebne jest najbardziej wtedy, kiedy wydaje się, że na nic nie ma czasu.

W Rozdziale 2 przedstawiono sposoby efektywnego wykorzystania maszyn i urządzeń. Celem działań w ramach TPM jest podniesienie całkowitej efektywności wyposażenia OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness, OEE). Podniesienie OEE jest możliwe dzięki redukcji „sześciu głównych strat”, którymi są awarie, przezbrojenia i regulacje, drobne przestoje, ograniczenia szybkości pracy, braki i poprawki, oraz straty związane z rozruchem sprzętu. Operatorzy mogą znacznie przyczynić się do eliminacji tych strat, usuwając przyczyny drobnych nieprawidłowości, jakie napotykają w codziennej pracy, zanim spowodują one poważniejsze problemy. Przyczyny te, nazywane przyczynami pierwotnymi, można wykryć prostą metodą – zadając serię pytań zaczynających się od słowa „dlaczego”.

Rozdział 3 mówi o awariach, z których większości można uniknąć. Nadmierne zużycie skraca cykl życia wyposażenia, ale często można go wydłużyć przy pomocy działań profilaktycznych prowadzonych przez operatorów, którzy najlepiej znają swoje maszyny. W rozdziale opisane zostały poszczególne składniki obsługi profilaktycznej, wraz ze wskazówkami pokazującymi, jak nie zepsuć sprzętu.

Rozdział 4 opisuje autonomiczne utrzymanie ruchu, czyli działania operatorów stanowiące podstawę TPM. Wdrożenie autonomicznego utrzymania ruchu przebiega w siedmiu etapach, począwszy od czyszczenia i kontroli, przez eliminację problemów i nieprawidłowości. Następnie wprowadza się standardy czyszczenia i smarowania. Kolejnym krokiem jest inspekcja ogólna, podczas której operatorzy, inżynierowie oraz technicy wspólnie określają najważniejsze elementy, niezbędne dla uzyskania optymalnej efektywności sprzętu, a następnie opracowują listy kontrolne umożliwiające utrzymanie odpowiedniego stanu maszyn. W końcowym etapie operatorzy samodzielnie przeprowadzają przeglądy sprzętu, w oparciu o listy kontrolne i standaryzują wprowadzone udoskonalenia.

W Rozdziale 4 omawiamy także oznaczanie sprzętów, czyli umieszczanie odpowiednich przywieszek na maszynach stwarzających problemy, ułatwiające wykrywanie oraz eliminację pierwotnych przyczyn nieprawidłowości.

W Rozdziale 5 przedstawiamy najważniejsze punkty działań zespołowych w ramach TPM, czyli wybór liderów, wyznaczanie celów, gromadzenie wiedzy oraz publikowanie wyników. Omawiamy w nim także trzy rodzaje tajnej broni, umożliwiającej zmniejszanie strat – tablice działań, spotkania zespołów oraz lekcje jednopunktowe.

Rozdział 6 pokazuje, w jaki sposób TPM poprawia bezpieczeństwo pracy. Podstawowe działania, takie jak czyszczenie i przeglądy, bardzo skutecznie zabezpieczają miejsce pracy przed zabrudzeniami i zagrożeniami. Działania w ramach autonomicznego utrzymania ruchu pozwalają systematycznie eliminować drobne nieprawidłowości i niebezpieczne warunki pracy, które mogą być przyczyną awarii oraz poważnych wypadków. Szkolenia podnoszące świadomość, a także skoordynowane działania zespołowe pomagają pracownikom rozpoznawać niebezpieczne zachowania i unikać ich.

Informacje dodatkowe

Autorzy Japan Institute of Plant Management
Tytuł oryginału Watashitachino TPM
Wydawnictwo ProdPublishing.com
ISBN 978-83-62776-07-8
Ilość stron 136
Wymiary 168x235 [mm]
Oprawa Miękka

Recenzje

Zrozumiały i ukierunkowany przewodnik prezentujący wiedzę niezbędną dla skutecznego wdrożenia programu TPM. Zwarty i czytelny tekst poparty jest trafnie dobranymi ilustracjami oraz przydatnymi tabelami. Podręcznik ten zawiera wszystko, co jest potrzebne, by rozpocząć i skutecznie prowadzić działania w ramach TPM.

- - Ed Rooney, Dyrektor ds. Operacyjnych. Georgia Pre-Finish Division, Woodgrain Millwork - -

Nasz zespół ds. Wdrożenia TPM przez długi czas poszukiwał przeznaczonego dla operatorów podręcznika napisanego zrozumiałym językiem, który mógłby służyć jako lektura wspierające codzienne działania. Znaleźliśmy TPM dla każdego Operatora i to jest właśnie książka, jakiej nam potrzeba.

- - Noel Lasure, Koordynator Wdrożenia, Stemco - -

TPM dla każdego Operatora to ogromne wsparcie dla naszego programu wdrożenia totalnego utrzymania maszyn. W bardzo czytelny sposób przedstawia wszystkie najważniejsze koncepcje tej metodologii. Zanim natknąłem się na TPM dla każdego Operatora miałam ogromne problemy ze znalezieniem publikacji prezentującej informacje na temat TPM w sposób przejrzysty i zrozumiały dla wszystkich pracowników. Jestem przekonana, że ten podręcznik stanie się podstawową lekturą wykorzystywaną podczas sesji szkoleniowych i działań grupowych w naszej firmie.

- - Valerie Shelton, koordynator ds. TPM Teksid Aluminum Foundry Inc., Oddział FIAT S.P.A. - -

TPM dla każdego Operatora stanowi znakomite narzędzie, pozwalające właściwe ukierunkować działania zespołowe prowadzone w ramach zdecentralizowanego programu utrzymania maszyn w naszym zakładzie. Definicje ośmiu najważniejszych strategii, a także omówienie sześciu głównych strat związanych z wykorzystaniem sprzętu, przedstawione są w sposób prosty i zrozumiały. Dodatkowo, najważniejsze punkty zilustrowane zostały czytelnymi przykładami. TPM dla każdego Operatora nie tylko prowadzi nas przez kolejne etapy wdrożenia, ale także pokazuje, dokąd możemy dotrzeć. To naprawdę doskonały podręcznik, pod każdym względem.

- - D. Michael Love, Menedżer Produkcji, Boise Cascade Corrugated - -