Twój koszyk

brak produktów

O nas

Wydawnictwo ProdPublishing powstało na bazie doświadczeń realizacji na zlecenie w latach 2003 – 2006 projektów związanych m.in. ze składem tekstu, opracowaniem graficznym, redakcją książek wydawanych m.in. przez:

• SPM Project,
• Jacek Santorski – Wydawnictwa Biznesowe,
• Jacek Santorski & Co.,
• Politechnikę Wrocławską,
• Lean Enterprise Institute Polska,
• Bertelsmann Media.

Na szczególna uwagę zasługują tu poniższe tytuły:
• „Wizjonerskie Organizacje” (przedruk ang. „Built to last. Successful Habit of Visionary Companies”) – Wydawca: SPM Project, Jacek Santorski – Wydawnictwa Biznesowe. ISBN 83-89267-15-2
• „Od dobrego do wielkiego” (przedruk, ang. „Good to Great”) – Wydawca: SPM Project, Jacek Santorski – Wydawnictwa Biznesowe. ISBN 83-89267-20-9
• „Sztuka wojny” (przedruk ang. Working Woman’s Art. of War. Winning without confrontation”) – Wydawca: SPM Project, Jacek Santorski – Wydawnictwa Biznesowe. ISBN 83-89267-25-X
• „Skutecznie i z klasą” Jacek Santorski – Wydawca: Jacek Santorski & Co. ISBN 83-89763-00-1
• „Naucz się widzieć” (przedruk, ang. „Learnig to see”) – Wydawca: Politechnika Wrocławska ISBN 09667843-9-1
• „Tworzenie ciągłego przepływu” (przedruk, ang. „Creating Continuous Flow”) – Wydawca: Politechnika Wrocławska ISBN 0-9743225-3-9
• „Doskonalenie Przepływu Materiału” (przedruk, ang. „Making Materials Flow”) – Wydawca: Politechnika Wrocławska ISBN 0-9743225-9-8
• „Zobaczyć całość” (przedruk, ang. „ Seeing the whole”) – Wydawca: Lean Enterprise Institute Polska ISBN 978-1-934109-18-2

W 2005 roku Właściciel IL Y A opracował markę dla aktywności wydawniczej tj. ProdPress.com, która to była wykorzystywana w serii publikacji z zakresu Lean Manufacturing.
Pomysłodawcą, twórcą znaku słowno-graficznego ProdPress.com jak i jego wyłącznym właścicielem jest IL Y A. Niniejszym Właściciel IL Y A oświadcza, że nigdy nie upoważniła innych podmiotów to wykorzystywania tego znaku z wyjątkiem firmy Q3. Jednocześnie informujemy, że marka ProdPress.com nie będzie przekazywana innym podmiotom, a jej nieuzasadnione użycie przez podmioty inne niż Q3 i IL Y A będzie ścigane na mocy prawa.