Twój koszyk

brak produktów

Shingo Prize

Shingo Prize Shingo Prize jest nagrodą przyznawaną m.in. publikacjom opisującym najlepsze praktyki zarządzania wykorzystującym technik i narzędzi szczupłego myślenia - Lean thinking.

Nazwa nagrody Shingo Prize for Operational Excellence pochodzi od nazwiska japońskiego inżyniera Shigeo Shingo. Był on jednym z wiodących ekspertów w zakresie doskonalenia procesów produkcyjnych. Stworzył i opisał wiele rewolucyjnych narzędzi, praktyk wykorzystywanych w Systemie Produkcyjnym Toyoty.

Nagroda Shingo Prize for Operational Excellence została utworzona w 1988 r. w celu upowszechniania i propagowania wiedzy, badań na temat szczupłych technik i narzędzi (lean) oraz oceny i wyróżniania firm, które osiągnęły poziom World-Class Manufacturing.

Nagroda Shingo Prize przyznawana jest w następujących obszarach:

The Shingo Prize – przyznawana organizacjom z przemysłu oraz z sektora publicznego które realizują strategię doskonalenia swoich procesów w oparciu o narzędzia i techniki lean.

Research Prize – za prace badawcze i publikacje z zakresu doskonalenia procesów.