Twój koszyk

brak produktów

Regulamin

regulamin

§1. Operator sklepu

1. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę IL Y A ul.Truskawkowa 7 w Brzeziej Łące. E-mail: kontakt@prodpublishing.com.

§2. Technologia

1. Ze Sklepu Internetowego można korzystać za pomocą programu Internet Explorer w wersji od 5.0 lub Firefox w wersji od 3.5.7.

2. Technologia stosowana w Internecie, (w tym sklepie internetowym), nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

§3. Rejestracja

1. Użytkownik rejestrując się w Sklepie Internetowym wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. Wszystkie dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).

3. Użytkownik zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Operator sklepu zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy.

4. Jeśli operator sklepu nie otrzyma stosownego zastrzeżenia, wyrażenie zgody obejmuje także zgodę na przesyłanie pod adresem Użytkownika bezpłatnych materiałów promocyjnych, a także innych informacji handlowych.

5. Polityka prywatności została zdefiniowana i jest dostępna na stronach WWW sklepu w zakładce Polityka prywatności

§4. Cennik

1. Przedmiotem zamówień w Sklepie Internetowym są wymienione tam towary w chwili składania zamówienia. Oferta sprzedaży towarów w sklepie Internetowym stanowi ofertę złożoną w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów art. 66 kodeksu cywilnego.

§5. Warunki i formy dostawy

1. Czas realizacji zamówienia składa się z czasu niezbędnego do przygotowania przesyłki oraz czasu niezbędnego na jej dostarczenie przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.

2. Użytkownicy składając zamówienie na dostarczenie przesyłki pocztą lub poprzez firmę kurierską, zlecają jednocześnie sklepowi Internetowemu przygotowanie i dostarczenie przesyłki oraz zobowiązują się do poniesienia związanych z tym kosztów opłaty pocztowej.

3. Przesyłka Kurierska. W przypadku złożenia zamówienia do godziny 10.30 przesyłka będzie wysłana tego samego dnia i dojdzie do adresata, na terenie Polski, w dniu następnym do godziny 16.00 (zgodnie z warunkami i regulaminem firmy kurierskiej). W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 10.30 przesyłka będzie wysłana w następnym dniu roboczym. Szczególnie w przypadku wskazania adresu prywatnego na dostawę zamówienia należy mieć na uwadze to, że kurier powinien być do godziny 16.00, więc pod wskazanym adresem musi być osoba uprawniona do odbioru przesyłki. Przy składaniu zamówienia koniecznie należy podać numer swojego telefonu komórkowego, aby ułatwić kontakt kurierowi z odbiorcą.

4. Przesyłka pocztowa: Wysyłki przesyłek pocztowych realizowane są w poniedziałek, środę i piątek.

Czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem poczty Polskiej wynosi około 3-7 dni.

5. W przypadku czasu dostarczenia przesyłki, który jest zależny od sposobu organizacji firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej, jest to wyrażenie oczekiwania, sprecyzowanego na podstawie ogólnych warunków świadczenia usług przez firmę Kurierską i Pocztę Polską.

UWAGA: ceny dostaw obowiązują wyłącznie na terenie Polski. W przypadku zamówień poza Polskę, konieczna będzie dopłata wyliczana indywidualnie. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji takiego zamówienia.W przypadku konieczności ponownej wysyłki, z powodu jej nie odebrania, Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za ponowną przesyłkę w tej samej kwocie, jaką wybrał podczas składania zamówienia.

§6. Reklamacje i zwroty

1. Reklamacje i zwroty w formie pisemnej należy kierować na adres kontaktowy podany w zakładce „kontakt” na stronach sklepu.

a. Uznanie reklamacji jest możliwe jeśli towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłki. Należy go odesłać przesyłką pocztową (nie kurierską) razem z otrzymaną z nim fakturą z dopiskiem „reklamacja”, koniecznie z opisem przyczyn reklamacji i podaniem informacji umożliwiających bezpośredni kontakt z klientem.

b. Towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub zostaną zwrócone pieniądze na konto wskazane w opisie przyczyn reklamacji. O sposobie postępowania decyduje klient. Koszt przesłania wymienionego towaru pokrywa sklep internetowy.

c. Uwaga: Przesyłki odesłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie maksymalnie do 20 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego, w którym złożono reklamację.

3. W przypadku konieczności wysłania ponownie faktury lub jej duplikatu, Zamawiający zobowiązany jest do opłaty kosztów przesyłki w kwocie 10zł. Wersje elektroniczne tych dokumentów wysyłane są bezpłatnie na wskazy adres e-mail.

§7. Formy płatności

1. Za pobraniem – opłata za przesyłkę uiszczana jest w gotówce listonoszowi, kurierowi lub w urzędzie pocztowym w chwili jej odbioru na terenie Polski. Wartość zamówienia nie może przekroczyć 1500 złotych.

2. Przelew – opłata dokonywana jest przelewem po złożeniu zamówienia na wskazane konto w potwierdzeniu zmówienia. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane e-mailem. Zamówienie będzie zrealizowane w chwili, gdy przelew zostanie zaksięgowany na wskazanym koncie

3. Faktury. Do każdego zamówienia dołączona będzie faktura, wystawiona na dane wskazane w formularzu zamówienia.

§8. Informacje ogólne

1. Regulamin określa sposób korzystania z usług Sklepu Internetowego, odpowiedzialność oraz inne informacje porządkowe.

2. Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne - jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.

3. Rejestracja konta przez Użytkownika w sklepie internetowym jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Sklep internetowy może odmówić realizacji zamówienia, którego charakter wskazuje na cele handlowe.

5. Sklep internetowy może organizować konkursy i loterie. Wszelkie kwestie związane z ich organizowaniem, o ile jest to wymagane prawem, zostaną określone w regulaminach konkursów.

6. Sklep internetowy może wysyłać oferty specjalne zakupu.

§9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin obowiązuje Sklep internetowy od chwili ogłoszenia.

3. Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

4. Zmiany będą udostępniane na stronie sklepu internetowego.

5. Wszelkie uwagi należy kierować na adres wskazany w §1. lub na adres poczty elektronicznej.