Twój koszyk

brak produktów

Creating a lean culture

Nagroda Shingo

Dostępność: brak

Opis książki

* Highlights: Distinguishes the much-discussed, abstract concept of "lean culture" from the concrete, implementable practices of lean management.
* Describes and illustrates 4 key principles of lean management: leader standard work; visual controls; daily accountability process, and discipline.
* Shows how visual controls bring process focus to life, tie in lean's requirement for highly disciplined execution, and make leaders' new jobs far easier to explain, model and evaluate.
* Moves beyond models and theories of lean management to show how to implement the daily practices that are the key to implementing and sustaining a lean transformation. Lots of case examples, figures and photographs.

2006 SHINGO PRIZE for EXCELLENCE in MANUFACTURING RESEARCH

Lean production has been proven unbeatable in organizing production operations, yet the majority of attempts to implement lean end in disappointing results. The critical factor so often overlooked is that lean implementation requires day-to-day, hour-by-hour management practices and skills that leaders in conventional batch-and-queue environments are neither familiar nor comfortable with.

Creating a Lean Culture helps lean leaders succeed in their personal batch-to-lean transformation. It provides a practical guide to implementing the missing links needed to sustain a lean implementation. Mann provides critical guidance on developing and using the key elements of a lean management system, including: leader standard work, visual controls, daily accountability processes, maintaining a process focus, managing key HR issues, and much more. In addition, a questionnaire is included to help assess current management practices and monitor progress.

NAGRODA SHINGO 2006 – SHINGO PRIZE for EXCELLENCE in MANUFACTURING RESEARCH

Produkcja lean to kierunek który nie budzi żadnych wątpliwości. Jednak wiele prób jego wdrożenia kończy się niestety rozczarowaniem. Czynnikiem krytycznym w tym procesie zmian jest to, że lean wymaga codziennych, nieustannych praktyk menedżerskich opartych na umiejętnościach, które w konwencjonalnym wytwarzaniu ani nie są za bardzo opanowane, ani za bardzo wygodne w stosowaniu.

Creating a Lean Culture pomaga liderom lean w ich osobistych zadaniach w ramach transformacji lean. Zawiera praktyczny przewodnik na temat tego, jak podczas implementacji wypełnić te luki, które zapewnią trwałe utrzymanie systemu. David Mann przedstawia, jak rozwinąć i użyć kluczowych czynników wdrożenia lean, włączając w to pracę standardową, kontrolę wizualną, dzienną analizę procesu, utrzymywanie orientacji na proces, zarządzanie kluczowymi sprawami w ramach HR, i znacznie więcej!

Książka zawiera: * Wskazanie, czym jest kultura lean, lecz nie w sposób dotychczas dyskutowany, nieco abstrakcyjny i nieuchwytny, lecz w sposób bardzo konkretny, namacalny i kierunkujący
* Opisuje i ilustruje 4 kluczowe zasady lean management: przewodzenie pracą standaryzowaną, monitorowanie poprzez wizualizację, codzienne monitorowanie procesu, dyscyplina
* Pokazuje, jak wizualizacja pomaga we wdrożeniu w życie zasady orientacji na proces i sprawia, że nowa rola liderów staje się łatwiejsza do wyjaśnienia, rozwoju i oceny
* Przedstawia wiele przykładów, liczb i zdjęć

Informacje dodatkowe

Autorzy David W. Mann
Tytuł oryginału Creating a lean culture
Wydawnictwo Productivity Press
ISBN 978-1-56327-322-3
Ilość stron 200
Wymiary 220x280 [mm]
Oprawa Miękka